Algemene voorwaarden

(laatst bewerkt op 5 april 2021)

1. ALGEMEEN

Welkom bij onze website www.dodecart.be (de ‘Website’). De Website wordt aangeboden door Art & You BV met ondernemingsnummer: 0837.661.910 (“Art & You”). Deze algemene voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en uw aankopen via de Website. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2. VERKOOPVOORWAARDEN

2.1 MINIMUMLEEFTIJD VOOR AANKOOP

2.1.1 Wij verkopen verscheidene vormen van kunst via de Website (de ‘Producten’)

2.1.2 Wij verkopen en leveren alleen Producten aan personen die de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

2.2 BESTELLINGEN PLAATSEN, ACCEPTATIE

2.3.1 U kunt een bestelling plaatsen door de gewenste Producten te selecteren, de gevraagde gegevens in te vullen en de aanwijzingen op het scherm te volgen. U kunt tijdens de bestelprocedure de gegevens controleren en eventuele fouten corrigeren voordat u de bestelling verzendt. Neem in elke fase van de bestelprocedure de tijd om de gegevens van de bestelling te lezen en te controleren.

2.3.2 Voordat u een bestelling kunt plaatsen, wordt u gevraagd te bevestigen dat u deze Voorwaarden accepteert. Als u vragen hebt over de Voorwaarden, neem dan contact met ons op vóórdat u een bestelling plaatst.

2.3.3 Wanneer u gereed bent om iets te bestellen, kunt u de bestelprocedure doorlopen en uw bestelling plaatsen door op de bestelpagina op de knop ‘Betalen’ te klikken. Nadat u op ‘Betalen’ hebt geklikt, kunt u uw bestelling niet meer aanpassen. U wordt nu doorgestuurd naar de betaalpagina om de betaling af te handelen.

2.3.4 Nadat u via de betaalpagina de betaling hebt afgerond, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat u uw bestelling hebt geplaatst (de ‘Bevestigingsmail’). De Bevestigingsmail bevat informatie over uw bestelling, zoals de Producten en de prijzen (inclusief verzendkosten en belastingen), plus aanvullende gegevens over de bestelling. Bewaar deze Bevestigingsmail of druk de Bevestigingsmail af voor uw administratie. Als u de eerstvolgende werkdag na het plaatsen van uw bestelling nog geen Bevestigingsmail hebt ontvangen, neem dan contact met ons op.

2.3.5 De overeenkomst komt tussen Art & You en u tot stand op het moment dat u de Bevestigingsmail heeft ontvangen.

2.3.6 Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te annuleren indien de Producten niet leverbaar zijn of indien de volledige betaling niet is ontvangen. We behouden ons ook het recht voor uw bestelling op elk gewenst moment te weigeren of te annuleren als we redenen hebben om te vermoeden dat de koper of de ontvanger van de Producten niet voldoet aan de minimumleeftijd voor de koop van alcoholhoudende dranken.

2.3.7 Als uw bestelling is geannuleerd, zullen we u hier zo snel mogelijk over informeren en zal het geld dat u voor de desbetreffende Producten hebt betaald, zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen na annulering) aan u worden terugbetaald.

2.3.8 Als we uw bestelling niet kunnen uitvoeren omdat de Producten niet leverbaar zijn, zullen we u per e-mail of telefonisch benaderen om naar redelijkheid een alternatief Product aan te bieden of om u te laten weten wanneer de gevraagde Producten naar verwachting weer op voorraad zullen zijn. Het is geheel aan u om te beslissen of u akkoord gaat met suggesties voor alternatieve Producten. Uw beslissing heeft op geen enkele manier gevolgen voor uw recht op annulering.

2.4 PRIJZEN EN BETALING

2.4.1 Alle prijzen en kosten op de Website zijn vermeld in euro’s, inclusief btw en accijnzen.

2.4.2 De prijzen voor de Producten zijn de prijzen die op de bestelpagina van de Website vermeld staan op het moment dat u de bestelling plaatst. De vermelde prijzen kunnen van tijd tot tijd worden aangepast, zonder dat u hierover bericht ontvangt. Maar dergelijke prijswijzigingen gelden niet meer nadat wij uw bestelling hebben geaccepteerd, afgezien van onbedoelde technische fouten, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Als wij uw bestelling accepteren en in behandeling nemen terwijl er een duidelijke, onmiskenbare fout is gemaakt bij de prijsvermelding, dan hebben wij het recht uw bestelling te annuleren, de eventueel al betaalde gelden terug te betalen en u te verzoeken de eventueel al geleverde Producten aan ons te retourneren.

2.4.3 U kunt de Producten uitsluitend betalen via de betalingswijzen die op de Website worden vermeld. Wij accepteren geen andere betalingswijze.

2.4.4 Alle betaalopdrachten worden verwerkt via een externe aanbieder van betalingsdiensten. Op deze betaalopdrachten zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder van toepassing.

2.4.5 Door bij het betalen van een bestelling gebruik te maken van een creditcard of betaalpas, verklaart u dat de gebruikte ‘kaart’ uw eigendom is.

2.4.6 Alle kaarthouders worden geverifieerd en de uitgever van de kaart wordt om autorisatie gevraagd. Indien uw kaartuitgever de betaling aan ons niet autoriseert, kunnen we uw bestelling niet accepteren. Wij kunnen in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertraging of niet-levering.

2.5 INFORMATIE OVER DE BEZORGING

2.5.1 Wij bezorgen in heel België en Europa. Wij streven ernaar de Producten zo snel mogelijk te bezorgen. Op zondag vindt er geen bezorging plaats en kunt u uw bestelling pas op maandag verwachten. Wij streven ernaar om in België binnen de 3 dagen te leveren, maar we kunnen dit helaas niet garanderen. Leveringen elders in Europa kunnen enkele dagen extra duren.

2.5.2 Voor de bezorging van uw bestelling kunnen kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn afhankelijk van de grootte van uw bestelling. De bezorgkosten worden weergegeven op de Website en worden ook weergegeven tijdens het bestelproces en in de Bevestigingsmail.

2.5.3 Uw bestelling zal worden afgeleverd door BPost. Op de dag van de geplande bezorging ontvangt u van BPost een email met een link naar Track & Trace, waarmee u uw pakket kunt volgen.

2.5.4 Als er niemand thuis is die de Producten in ontvangst kan nemen, zal de bezorger het pakket mee terugnemen en een kaart bij u in de brievenbus doen. Daarop staat aangegeven of we uw pakket eventueel bij uw buren hebben kunnen afgeven. Als dat niet het geval is, dan kunt u met behulp van uw postcode en de bezorgcode op de kaart op de website van BPost één van de volgende bezorgmogelijkheden kiezen:

2.6 RETOURZENDING EN ANNULERING

2.6.1 Wanneer u van uw aankoop af wilt zien met of zonder reden, dient u dit binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de Producten aan ons te laten weten.

2.6.2 Het heeft onze voorkeur dat u hiervoor contact opneemt met ons op +32 (0)495 16 28 62 (maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur) of dat u ons een bericht stuurt via info@dodecart.be. We verzoeken u om altijd het bestelnummer te vermelden. Dat bestelnummer staat vermeld in de Bevestigingsmail. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

2.6.3 Om de Producten vervolgens terug te sturen vragen we u indien mogelijk gebruik te maken van de BPost retour service. Hier meldt u de retourzending aan (het gevraagde referentienummer is het bestelnummer zoals vermeld in de Bevestigingsmail). Vervolgens krijgt u per e-mail een retourlabel. Het retourlabel plakt u op het pakket. U kunt het pakket dan afgeven bij ieder postkantoor bij u in de buurt. Voor vragen of hulp bij de Bpost retour service kunt u bij ons terecht. De bestelde champagne dient u binnen 14 dagen na uw herroeping van de aankoop aan ons terug te sturen.

2.6.4 We betalen de door u betaalde prijs voor de Producten terug, samen met eventuele verzendkosten die u heeft betaald om de Producten te ontvangen. De kosten van de retourzending via de Bpost retour service komen voor onze rekening.

2.6.5 We storten de betreffende bedragen zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat u hebt aangegeven van de aankoop af te zien. Wij kunnen echter terugbetaling uitstellen totdat wij de producten hebben ontvangen of (indien eerder) wij van u een bewijs van retourzending hebben ontvangen.

2.6.6. Alle geretourneerde Producten moeten indien mogelijk in originele staat zijn, met uitzondering van Producten die defect geleverd waren. Als de door u geretourneerde Producten minder waard zijn geworden door onnodig gebruik of beschadiging, kunnen we een vergoeding voor deze schade inhouden op het bedrag dat we aan u terugbetalen. Producten waarbij de fles deels is geopend of deels geconsumeerd kunnen niet worden geretourneerd.

2.6.7. Onder Belgisch recht (conform Art. VI. 53 WER) kunnen wij als ondernemer bepaalde producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als we dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermelden. Voor de uitsluiting verwijzen wij naar artikel 2.6.6.

 

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

3.1 PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

3.1.1. Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze Website en van personen die een overeenkomst met ons aangaan. We maken op de Website gebruik van meerdere cookies. Ons Privacy & Cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van de Website en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden.

3.2 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.2.1 De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, schilderijen, informatie, software, tekst, video en audio alsook het ontwerp) zijn ons eigendom, of van de kunstenaars die hun kunst via deze site aanbieden, en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

3.2.2 U mag de Website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. Het is toegestaan om kopieën van (delen van) de Website te maken voor persoonlijk gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor andere doeleinden gebruiken. Indien wordt vastgesteld dat kopieën worden gemaakt van werken op deze website met een commercieel doel zullen hiertegen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

3.3 VRIJWARING

3.3.1 We kunnen niet garanderen dat de Website foutloos en ononderbroken zal functioneren. We zijn niet aansprakelijk voor schade die mogelijk het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade vanwege trage of uitblijvende aflevering van elektronische communicatiemiddelen of vanwege onderschepping of manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door personen of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie of het overdragen van virussen.

3.3.2 Hoewel deze Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van Producten (uiterlijk of productinformatie) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. In het geval van een dergelijke afwijking kunt u het Product terugsturen conform de procedure hierboven onder 2.6 Retourzending en annulering uiteengezet.

3.3.3 De Website bevat links naar websites van derden. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar een garantie kan niet gegeven worden.

3.3.4 In verband met uw bestelling van Producten zijn wij ten hoogste aansprakelijk voor een bedrag dat gelijk is aan de prijs die in samenhang met uw bestelling voor de Producten is betaald.

 4. DIVERSEN

4.1 CONTACTGEGEVENS

4.1.1. Onze contactgegevens zijn:

DoDecArt

Door Art & You BV

Veumedreef 1, 8020 Oostkamp

Telefoonnummer: +32 (0)495 16 28 62

Bereikbaarheid: via e-mail of telefoon: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@dodecart.be

KBO-nummer: 0837.661.910

Btw-nummer: BE 0837.661.910

4.1.2 Indien de Producten niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende Product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk en het liefst binnen 14 dagen na levering aan ons kenbaar te maken. Het heeft onze voorkeur dat u hiervoor contact opneemt met onze klantenservice op +32 (0)495 16 28 62 of via info@dodecart.be, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Ook voor andere vragen kunt u via dit nummer contact met ons opnemen.

4.2 WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

4.2.1 We adviseren u deze Voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstig gebruik. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Daarom dient u elke keer dat u de Website gebruikt of Producten bestelt, deze Voorwaarden opnieuw te lezen voordat u met de Voorwaarden akkoord gaat, zodat u altijd op de hoogte bent van de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

4.2.2 Elk van de artikelen in deze Voorwaarden is afzonderlijk geldig. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een of meer artikelen ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

4.3 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

4.3.1 Op (de interpretatie van) deze Voorwaarden en alle gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. 

4.4 ENGLISH VERSION / VERSION FRANÇAISE

4.4.1 If you wish to obtain an english version of these general terms and conditions, please contact us at our general email address: info@dodecart.be.

4.4.2 Si vous souhaitez obtenir une version française de ces conditions générales, veuillez nous contacter à notre adresse électronique générale : info@dodecart.be